Dostawa i montaż panelu multimedialnego w ramach projektu „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” dofinansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Nr sprawy: 
SPHMF/2/2020
Data (wystawienia): 
2020-09-16
Zapytanie ofertowe: 

Zamówienie dotyczy projektu pt. „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” dofinansowanego z programu MNiSW „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie panelu multimedialnego wraz z montażem do Samodzielnej Pracowni i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest dostarczenie wraz z zamontowaniem panelu multimedialnego o następujących parametrach:

• Jednostka centralna:
Procesor o parametrach nie gorszych niż Intel Core i3
Pamięć RAM minimum: 4 GB DDR4
Grafika o parametrach nie gorszych niż: Intel UHD Graphics
Dysk minimum: 1000 GB HDD
Sieć: WifFi/Lan
OS: Windows 10

• Głośniki:
Stereo: 4W

• Monitor minimum 21,5'' LCD - maksymalnie 24”
Rozdzielczość minimum: 1920x1080 Full HD
Jasność minimum: 300 cd/m2
Nakładka dotykowa pojemnościowa MultiTouch minimum 10 pkt.

• Obudowa

Wolnostojąca, uszczelniona konstrukcja wykonana ze szkła malowanego od wewnątrz. Wszystkie nieszklane elementy konstrukcyjne panelu malowane proszkowo. Kolor zostanie wskazany przez Zamawiającego z przedstawionej palety RAL. Obudowa panelu multimedialnego wedle załączonego wzoru – Załącznik nr 1. Parametry zewnętrzne nie są krytyczne. Ostateczne wymiary mogą ulec zmianie i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje również pełną i bezwarunkową gwarancję oraz serwis gwarancyjny, w tym wszelkie k