dobór aparatury elektrycznej i wykonanie układuów pomiarowych - podliczniki

Nr sprawy: 
TKE-074/20/2017
Data (wystawienia): 
2017-03-21
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie dwulicznikowego układu pomiarowego ( podliczniki ) dla parkingu wielopoziomowego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A.
Dobór aparatury elektrycznej , montaż urządzeń pomiarowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-04-15
2. Okres: 
2017-04-03 - 2017-04-15
3. Termin (słownie): 
Czternaście dni od daty zlecenia robót
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrezj Zajczuk, Krzysztof Andrzejewski
Telefon kontaktowy: 
85 748 5548, 85 7485551, 85 7485549
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Kosztorys ofertowy potwierdzający oferowaną cenę.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-03-29 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
21031700.pdf3.44 MB
dscn8372.jpg1.36 MB
cam01834.jpg2.68 MB
cam01836.jpg2.5 MB
cam01835.jpg2.05 MB
cam01839.jpg2.32 MB