Bieżąca konserwacja pomieszczenia łazienki w prawym skrzydle Pałacu Branickich

Nr sprawy: 
TKE-074/26/2019
Data (wystawienia): 
2019-09-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem opracowania są roboty ogólnobudowlane w łazience, zlokalizowanej na parterze w prawym skrzydle Pałacu Branickich
w Białymstoku. Roboty budowlano – instalacyjne są związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie istniejącego pomieszczenia. W wyniku prac funkcja pomieszczenia i jego powierzchnia nie ulegną zmianie.
Roboty elektryczne Zamawiający zrealizuje we własnym zakresie.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-10-31
2. Okres: 
2019-09-23 - 2019-10-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziesty pierwszy październik 2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
2
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy: 
tel. (85) 748 55 48, 502 472 715, (85) 748 55 51
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-09-13 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
2
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
opracowanie_techniczne_lazienka.docx28.05 KB
zakres_robot_sanitarnych_przy_wykonywaniu_modernizacji_sanitariatow_w_prawym_skrzydle_palacu_branickich.docx14.37 KB
zakres_opracowania.pdf700.92 KB
przedmiar_-_br._budowlana.pdf39.46 KB
przedmiar_-br_sanitarna.pdf56.52 KB
rys._nr_1_-_inwentaryzacja.pdf21.66 MB
rys._nr_2_-_wyburzenia_demontaze.pdf22.24 MB
rys._nr_3_-_rzut_pomieszczenia.pdf26.24 MB
rys._nr_4_-_widok_sciany_a.pdf23.88 MB
rys._nr_5_-_widok_sciany_b.pdf23.09 MB
rys._nr_6_-_widok_sciany_c.pdf20.36 MB
rys._nr_8_-_rzut_sufitu.pdf24.81 MB