Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
4/TIN/USK/2018 oprogramowanie zestaw do interpretacji obrazów radiologicznych zapisanych w systemie cyfrowym dostawy 2018-03-02 13:00
3/TIN/USK/2018 oprogramowanie do aparatu rentgenowskiego dostawy 2018-02-28 13:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalow usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kolacji w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i bios usługi społeczne 2018-02-28 12:00
TZ-231/6/5/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Merck, Starlab, PTS Diagnostics dostawy 2018-03-01 10:00
AZP/US/6/CSM/6/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego z podziałem na 5 części usługi społeczne 2018-03-05 12:00
1/CSM/2018 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2017/2018. usługi 2018-02-27 10:00
TZ-231/4/A-3/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-02-27 10:00
TZ-231/2/3/3/2018 Zakup dyplomów dostawy 2018-02-23 12:00
TZ-231/1/4/1/2018 Dostawa fartuchów ochronnych e/b białych dostawy 2018-02-23 10:00
TZ-231/6/4/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Hamilton i OriGen dostawy 2018-02-22 10:00
TZ.ZO1.2018 Dostawa lampy bakteriobójczej przepływowej UV dla Zakładu Farmakologii Klinicznej UMB dostawy 2018-02-20 15:00
TIN.2111.CPat.1.2018 OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NA UTWORZENIE BANKU TKANEK I KOMÓREK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU usługi 2018-02-15 15:00
TZ-231/7/3/3/18 Dostawa odczynników firm Buchem BV, 101 Bio i peptydów dostawy 2018-02-13 10:00
AZP/US/5/CSM/3/4/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 10 jednodniowych szkoleń stanowiskowych z zakresu obsługi sprzętu w CSM UMB dla 49 osób, pracowników UMB z podziałem na 2 części usługi społeczne 2018-02-20 12:00
TZ-231/6/3/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Agilent dostawy 2018-02-15 10:00
2/TIN/USK/2018 Dostawa materaca bariatrycznego z wyposażeniem dostawy 2018-02-14 13:00
1/TIN/USK/2018 Dostawa aparatów do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia krwi metodą Holtera dostawy 2018-02-19 13:00
TZ-231/6/2/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy 2018-02-15 10:00
AZP/US/4/CSM/5/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu do symulacji w CSM UMB" dla 10 osób - 6 techników i 4 informatyków Centrum Symulacji Medycznej z podziałem na 2 Części usługi społeczne 2018-02-20 12:00
ABOWITT-0601-II+/2018/01 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie seminarium naukowego z cyklu Wspieranie Zdrowia pt. „Grzyby przyszłością medycyny?” realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” usługi społeczne 2018-02-09 12:00
TZ-231/4/A-2/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-02-06 10:00
AGU/01/2018 wyłonienie wykonawcy usługi wywozu kontenerów gruzowych z obiektów UMB usługi 2018-02-20 12:00
APP-49/CSM/2018 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami usługi 2018-02-09 15:00
ABOWITT-0606-PT45 Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii usługi 2018-02-01 09:00
TZ-231/7/3/2/18 Dostawa odczynników firm: JT Baker, Caderlane dostawy 2018-01-26 10:00
AZP/UP/3/APP-073/GER/1/2018 przygotowanie i przeprowadzenie zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych pod kątem kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym dla 12 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2018-01-31 12:00
1/ZO/ABK/2018 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D usługi społeczne 2018-01-24 12:00
TZ-231/7/3/1/18 Dostawa odczynników firm: Buhlmann, Biocolor, Immunochemistry dostawy 2018-01-17 10:00
TZ-231/4/A-1/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-01-17 10:00
AZP/US/1/APP-073/GER/2/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatryczny usługi społeczne 2018-01-15 12:00
TZ-231/6/1/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm PreAnalytiX i SciencePlast dostawy 2018-01-11 10:00
2018/BPLUS/ZO/03 Wykonanie do 150 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB. usługi 2018-01-09 14:00
2018/BPLUS/ZO/02 Wykonanie opisu sekwencji sercowych maksymalnie do 17 badań rezonansu magnetycznego całego ciała usługi 2018-01-08 14:00
2018/BPLUS/ZO/01 Wykonanie opisu do 17 badań rezonansu magnetycznego całego ciała wraz z agregacją danych usługi 2018-01-08 14:00
TZ.ZO15.2017 Zmiana terminu skłądania ofert. Dostawa systemu nawilżaczy dla Zakładu Fizjologii Patofizjologii Doświadczalnej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2017-12-20 15:00
TZ-231/7/3/26/17 Dostawa odczynników i produktów kosmetycznych dostawy 2017-12-20 10:00
AGU-231/1/U/2017 Postępowanie na usługę transportową próbek pobranych od pacjentów Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 23 dla UMB. usługi 2017-12-22 10:00
ANZ/4/STRATEGMED2 Jednego wykonawcę w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-15 15:30
TZ.ZO14.2017 Dostawa myjki ultradźwiękowej z pokrywą i koszykiem – 1 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Fizjologii UMB dostawy 2017-12-14 15:00
B+/2017/3 Wykonanie opisu sekwencji sercowych maksymalnie do 50 badań rezonansu magnetycznego całego ciała dla celów przeprowadzenia Diagnozy Społecznej finansowanej przez Miasto Białystok. usługi 2017-12-12 16:00
TZ-231/7/3/25/17 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu lab. firm: Sebia, Wako, Biomay AG, Altogen, Bio-Rad, Agilent dostawy 2017-12-12 10:00
TZ-231/4/A-15/2017 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej i medycznej dostawy 2017-12-12 10:00
TZ-231/1/7/41/2017 Zakup Endometru dostawy 2017-12-11 09:00
TZ-231/1/7/40/2017 Zakup drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy 2017-12-11 09:00
TZ-231/1/3/261/2017 Zakup akcsesoriów do Mikrodermabrazji dostawy 2017-12-11 09:00
TZ-231/1/3/262/2017 Zakup materiałów i kosmetyków dostawy 2017-12-11 09:00
TZ-231/1/3/263/2017 Zakup materiałów i kosmetyków dostawy 2017-12-11 09:00
ANZ/1/STRATEGMED2 Czterech wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/2/STRATEGMED2 Dwóch wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/3/STRATEGMED2 Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
B+/2017/2 Wykonanie opisu do 50 badań rezonansu magnetycznego całego ciała wraz z agregacją danych dla celów przeprowadzenia Diagnozy Społecznej finansowanej przez Miasto Białystok. (ze zminami z dnia 06.12.2017) usługi 2017-12-08 14:00
AZP/US/13/APP-073/GER/1/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-12-04 12:00
AZP/US/14/APP-073/GER/2/2017 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-12-04 12:00
ABOWITT-0601-II+/2017/07 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie konferencji oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” usługi społeczne 2017-12-04 12:00
TZ-231/6/23/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Eppendorf i Kinesis dostawy 2017-11-29 10:00
TZ-231/4/A-14/2017 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej i medycznej dostawy 2017-11-27 10:00
TZ-231/7/3/24/17 Dostaw odczynników firmy BioAssay Systems, Promega dostawy 2017-11-24 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/11/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-11-21 12:00
ABOWITT-0601-II+/2017/03 Przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom usługi społeczne 2017-11-21 12:00
TZ-231/6/22/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Eppendorf, CAPP, Greiner Bio-one, Braintree Scientific Inc., Corning dostawy 2017-11-16 10:00
TZ.ZO13.2017 Dostawa Oftalmoskopu na Klinikę Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza dostawy 2017-11-16 15:00
TZ.ZO12.2017 Dostawa materiałów zużywalnych do aparatu GC/MS Finnigan Focus Q dla Zakładu Medycyny Sądowej UMB dostawy 2017-11-15 15:00
TZ.ZO11.2017 Dostawa cieplarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB dostawy 2017-11-14 15:00
TZ-231/6/21/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-11-08 10:00
TZ-231/7/3/23/17 Dostawa odczynników firmy ACD Bio, Immunologic, Proteintech, Dharmacon dostawy 2017-11-07 10:00
6/GER/2017 Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi 2017-11-07 (All day)
TZ.ZO10.2017 Dostawa butli na ciekły azot. dostawy 2017-10-27 (All day)
TZ.ZO9.2017 Dostawa lampy czołowej diodowej na czepcu. dostawy 2017-11-08 15:00
B+/2017/1 Wykonanie do 150 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB. usługi 2017-10-27 14:00
TKE-074/60/2017 Dokumentacja projektowa napraw elementów architektonicznych budynków Pałacu Branickich usługi 2017-10-27 14:00
TZ-231/7/3/22/17 Dostawa odczynników firmy Signosis, Seegene dostawy 2017-10-25 10:00
TZ-231/6/20/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Eppendorf dostawy 2017-10-24 10:00
TZ-231/5/A/6/2017 Zakup sprzętu AGD dostawy 2017-10-26 14:00
TKE-074/61/2017 Opracowanie programów konserwatorskich wraz z kosztorysami na konserwację rzeźb, putta i wazony na budynku Pałacu Branickich w Białymstoku usługi 2017-10-20 14:00
5/TIN/USK/2017 Dostawa drobnego wyposażenia medycznego dostawy 2017-10-17 13:00
TZ-231/7/3/21/17 Dostawa odczynników firm: Peptydy, Enzo, Promega, Stemcell, Santa Cruz, Noxygen, Antibodies-online dostawy 2017-10-13 10:00
TZ.ZO8.2017 Dostawa przystawki do elektroporacji komórek, wraz z akcesoriami i przełącznikiem nożnym oraz zestaw elektrod igłowych do eletroporatora ECM 830 dostawy 2017-10-18 15:00
TZ.ZO7.2017 Dostawa sprzętu kosmetycznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Samodzielnej Pracowni Kosmetologii UMB dostawy 2017-10-16 15:00
TZ.ZO6.2017 Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem siedzisk audytoryjnych. dostawy 2017-10-13 15:00
TZ-231/6/19/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Thermo Fisher Scientific i pluriSelect dostawy 2017-10-12 10:00
TZ-231/6/18/33/2017 Dostawa końcówek do automatycznej stacji firmy Agilent Technologies dostawy 2017-10-11 10:00
AZ-231/4/A-12/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz filtrów HEPA dostawy 2017-10-09 10:00
TZ-231/1/7/31/2017 Dostawa akcesoirów SAM dostawy 2017-10-06 13:00
TZ-231/6/17/33/2017 Dostawa szwów Safil i Supramid firmy B.Braun dostawy 2017-10-10 10:00
TZ.ZO5.2017 Dostawa lampy bakteriobójczej przepływowej UV. dostawy 2017-10-04 15:00
TZ-231/7/3/20/17 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu lab. firm: Bioingentech, THC Pharm, Johannes Lieder, ATCC dostawy 2017-10-03 10:00
4/TIN/USK/2017 Dostawa drobnego wyposażenia medycznego dostawy 2017-10-09 13:00
TZ-231/1/3/206/2017 Zakup artykólów i materiałów kosmetycznych dostawy 2017-09-27 (All day)
TZ-231/1/7/23/2017 Dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy 2017-09-28 12:00
AZ-231/4/A-11/2017 Dostawa fantomów szczurzych. dostawy 2017-09-25 10:00
2/TIN/USK/2017 Dostawa przenośnych urządzeń do badań naczyniowych metodą Dopplera 4 szt. dostawy 2017-10-05 13:00
TZ-231/6/16/33/2017 Dostawa butelek dla szczurów firmy UNO. dostawy 2017-09-25 10:00
3/TIN/USK/2017 Dostawa walizek reanimacyjnych dostawy 2017-09-26 13:00
TZ-231/6/15/33/2017 Dostawa sterylnych mikrokońcówek firmy Genoplast Biochemicals dostawy 2017-09-22 10:00
TZ-231/7/3/19/17 Dostawa odczynników firmy PromoCell dostawy 2017-09-19 10:00
TZ-231/6/14/33/2017 Dostawa lekopaków dostawy 2017-09-21 10:00
TZ-231/7/3/18/17 Dostawa odczynników firm: Signosis, Lipocalyx, Randox, Finex, Everest Bio., Dharmacon - Zestawienie ofert dostawy 2017-09-13 10:00
TZ-231/1/7/19/2017 Oprawa widelca zgryzowego dostawy 2017-09-01 12:00
TIN.2111.DS1.1.105.2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2017-09-11 14:00
TZ-231/6/13/33/2017 Dostawa tygli porcelanowych firmy JIPO dostawy 2017-09-05 10:00
TZ-231/6/12/33/2017 Dostawa naczynek antystatycznych firmy Perkin Elmer dostawy 2017-08-31 10:00
TZ-231/4/A-10/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-08-28 10:00
TZ-231/6/11/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Nunc, BUCHI, Fisher Scientific dostawy 2017-08-29 10:00
TZ-231/7/2/16/17 Dostawa odczynników firmy Cytocell, Becton Dickinson, Biocorp/Biomaxima dostawy 2017-08-17 10:00
ABOWITT-0601-II+/2017/02 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej usługi 2017-07-31 12:00
TZ-231/6/11/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bio-Rad dostawy 2017-07-24 10:00
ANZ-074-1/2017 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2017-07-20 12:00
AZ-231/4/A-9/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-07-17 10:00
TZ--231/6/10/33/2017 Dostawa LightCyclera firmy Roche Diagnostics dostawy 2017-07-14 10:00
TZ-231/1/3/153/2017 Preparaty sztucznej śliny dostawy 2017-07-06 (All day)
AI-231-ZC-2017/08 Aktualizacja oprogramowania do aparatu 3500 HID Genetic Analyzer dostawy 2017-06-28 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/7/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-06-22 12:00
TZ-231/6/9/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2017-06-23 10:00
AZ-231/4/A-8/2017 Dostawa kolumn Agilent dostawy 2017-06-19 10:00
TZ-231/5/A/3/2017 Zakup sprzętu AGD dostawy 2017-06-19 12:00
TKE-074/40/2017 Przegląd serwisowy UPS typ ESTER DSP 100kVA usługi 2017-06-09 12:00
TZ-231/5/T/12/2017 Zakup etykiet dostawy 2017-06-12 12:00
AZ-231/4/A-7/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-06-06 10:00
TZ-231/6/8/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Roche i Tenak dostawy 2017-06-06 10:00
TZ-231/3/37/2/2017 Zakup oprawy oświetleniowej dostawy 2017-05-30 (All day)
AI-231-ZC-2017/07 Aktualizacja oprogramowania do aparatu 3500 HID Genetic Analyzer dostawy 2017-05-26 10:00
TZ-231/4/A-6/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-05-22 10:00
TZ-231/6/7/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Shim-Pol dostawy 2017-05-17 10:00
TZ-231/6/6/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bio-Rad dostawy 2017-05-18 12:00
ABOWITT-0601-II+/2017/01 Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej usługi społeczne 2017-05-17 12:00
TZ-231/6/5/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-05-16 12:00
AZ-231/4/A-5/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-05-10 10:00
AZ-231/4/A-4/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, klimatyzatora i kserokopiarki dostawy 2017-05-09 10:00
TZ/231/9/2017/ZO3 Dostawa Zestawu basenów i pojemników dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB dostawy 2017-04-28 15:00
AZ-231/6/4/33/2017 Dostawa etykiet do oznaczania mrożonych próbek dostawy 2017-04-18 12:00
1/ZO/ABK/2017 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D usługi społeczne 2017-04-14 12:00
ABOWITT-074-W/01/2017 Usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi społeczne 2017-04-18 12:00
RPR/231/12/17 Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2017-04-18 09:00
6/CSM/US/2017 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2017-04-10 13:00
7/CSM/US/2017 zapewnienie w terminie 20-21.04.2017 roku usługi hotelowej w Warszawie dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-04-10 13:00
AZ-231/6/3/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Qiagen dostawy 2017-04-03 12:00
TZ-231/1/3/65/2017 Dostawa detergentów ( środków myjących ) i środków dezynfekcyjnych dostawy 2017-03-31 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-03-30 12:00
14/ARKNOW/2017 Zapewnienie 50 uczestnikom projektu sześciomiesięcznego dostępu do siłowni, wykonanie dla każdego z uczestników 5 pomiarów RM, dobór indywidualnego obciążenia treningowego po każdym wykonanym pomiarze RM oraz programowanie go na kluczu Wellness usługi 2017-03-22 12:00
TZ-231/1/7/7/2017 Dostawa materiałów stomatologicznych dostawy 2017-03-22 12:00
5/CSM/US/2017 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2017-03-23 13:00
4/CSM/US/2017 Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-03-23 13:00
TZ-231/5/A/2/2017 Zakup sprzętu AGD dostawy 2017-03-21 12:00
ABOWITT-0606-PT36 Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii usługi 2017-03-10 12:00
5/GER/2017 Wyłonienie trenera kompetencji analitycznych do prowadzenia zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych dla studentów UMB, projekt "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi społeczne 2017-03-06 12:00
3/CSM/US/2017 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie dwóch edycji 2-dniowych szkoleń dla pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-02-21 (All day)
4/GER/2017 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-02-16 (All day)
3/GER/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-02-14 14:00
1/PRK/US/2017 Przeprowadzenie warsztatów z obsługi CAD-CAM, dla studentów UMB w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III usługi społeczne 2017-02-09 (All day)
AZ-231/4/A-1/2017 Dostawa drobnej aparatury dostawy 2017-02-06 10:00
02/CSM/US/2017 Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem CSM" usługi społeczne 2017-02-13 14:00
SWI-ZO2-2017 Dostawa Termocyklera wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem Użytkowników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB dostawy 2017-02-10 15:00
SWI-ZO3-2017 Dostawa wyciągu protetycznego do urządzenia CAM wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem Użytkowników dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB dostawy 2017-02-08 15:00
AZ-231/3/14/5/2017 Zakup zamiatarki dostawy 2017-01-24 13:00
13/ARKNOW/2017 Przygotowania do druku oraz wydruk książek streszczeń na "12th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2017". usługi 2017-01-25 15:00
12/ERKNOW/2017 Przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób z zakresu wykorzystania pakietu R do statystycznej analizy danych genetycznych. usługi 2017-01-19 12:00
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych. usługi 2017-01-17 12:00
SWI-ZO1-2017 Dostawa cyfrowego urządzenia pomiarowego gałki ocznej i aparatu ochronnego wzroku – 1 szt.dla Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB dostawy 2017-01-18 (All day)
11/ARKNOW/2017 Wykonanie oprogramowania Systemu Obsługi Konferencji na "12th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2017" usługi 2017-01-17 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu usługi 2017-01-19 12:00
1/GER/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-01-13 (All day)
2/GER/2017 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-01-13 (All day)
1/TIN/USK/2017 Dostawa wyposażenia do Zakładu Medycyny Nuklearnej USK w Białymstoku dostawy 2017-01-13 13:00
AZ-231/2/26/3/2016/3 Dostawa Laminatora, folii i etykiet dostawy 2017-01-13 15:00
01/CSM/US/2017 Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.01.2017 r., w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-01-12 12:00
AGU-231/ 1 /U/2016 Postępowanie na usługę transportową taxi próbek pobranych od pacjentów Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 23 dla UMB. usługi 2017-01-04 12:00
27/CSM/US/2016 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2017-01-05 12:00
26/CSM/US/2016 Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-20 15:00
ANZ/2/SDUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-12 12:00
25/CSM/US/2016 Szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej wierności dla 12 pracowników Kierunku Lekarskiego UMB, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-16 (All day)
2/GER/2016 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2016-12-14 12:00
24/CSM/US/2016 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności - Podstawy techniki symulacji w położnictwie”, dla 3 pracowników WNOZ UMB,w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-12 (All day)
SWI-ZO9-2016 Dostawa dawkomierza (miernika promieniowania) dla Zakładu Radiologii UMB dostawy 2016-12-07 15:00
ANZ/2/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138 usługi 2016-12-06 12:00
ANZ/1/DUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-05 12:00
23/CSM/US/2016 Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 2 pracowników UMB w dn. 11-13.12.2016 r. oraz dla 4 pracown. UMB w dn. 18-20.12.2016 r. w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrumm Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-05 12:00
SWI-ZO8-2016 Dostawa sonikatora dla Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy 2016-12-02 15:00
ABOWITT-605-PT57-59/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2016-11-28 12:00
22/CSM/US/2016 Zapewnienie w dniu 01.12.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-11-25 (All day)
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT usługi 2016-11-21 15:00
21/CSM/US/2016 Zapewnienie w terminie 27-29.11.2016 roku usługi hotelowej w Krakowie dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-11-23 (All day)
1/GER/2016 Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi 2016-11-18 14:00
19/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB (19/CSM/US/2016) usługi społeczne 2016-11-14 (All day)
20/CSM/US/2016 Szkolenie praktyczne 1 dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" (20/CSM/US/2016) usługi społeczne 2016-11-14 (All day)
ANZ/1/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE usługi 2016-11-10 15:00
1/ZO/ABK/2016 Przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników (doradców zawodowych) Akademickiego Biura Karier usługi społeczne 2016-11-03 12:00
18/CSM/US/2016 zapewnienie w dniu 03.11.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-27 (All day)
17/CSM/US/2016 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie 2-dniowego szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z pacjentami symulowanymi realizow. w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-25 (All day)
16/CSM/US/2016 Szkolenie praktyczne 1 dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-10-21 (All day)
15/CSM/US/2016 Szkolenie dla instruktora symulacji wysokiej wierności z położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-10-21 (All day)
14/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części (14/CSM) usługi społeczne 2016-10-20 (All day)
11/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z chirurgii i ortopedii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
12/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z endoskopii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
13/CSM/US/2016 Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
8/CSM/US/2016 Szkolenia dla pracown. Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
9/CSM/US/2016 Szkolenia dla pracown. Kliniki Kardiologii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
10/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
7/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia Szkolenia „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
ABOWITT-605-PT56/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polsk usługi 2016-10-04 12:00
6/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części usługi społeczne 2016-09-30 (All day)
4/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane z wykorzystaniem bazy Wykonawcy w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 częśći usługi społeczne 2016-09-22 (All day)
5/CSM/US/2016 „Szkolenie niskiej wierności - Podstawy technik symulacji – echokardiografia” dla 3 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-09-22 (All day)
3/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części usługi społeczne 2016-09-15 (All day)
1/CSM/US/2016 Szkolenie „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa” dla 5 osób, pracowników kierunku lekarsko –dentystycznego UMB usługi społeczne 2016-09-13 (All day)
2/CSM/US/2016 Szkolenie „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB usługi społeczne 2016-09-20 (All day)
ANZ-074-4/2016 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2016-06-21 12:00
ANZ–074-3/2016 Wykonanie badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2016-04-25 15:00
TIN/SRM.2111.AE.42.2016 Opracowanie audytu energetycznego Hali sportowej i budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2016-04-12 14:00
SWI-ZO6-2016 Uwaga uszczegółowienie! Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników klimatyzatora dla jednostki UMB dostawy 2016-03-31 15:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/UD/9/2015 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej na potrzeby spotkania w ramach projektu akronim: MOBIT usługi 2015-12-09 14:00
ANZ.0601/POIG/UD/7/2015 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy pamiątkowej i montażu tej tablicy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. usługi 2015-10-23 10:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/2/2014 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu materiałów konferencyjnych, na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2014-06-06 14:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/1/2014 Wykonanie zlecenia na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-06-06 14:00
1/POIG/2014 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-01-15 12:00
1/POIG/2013 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2013-01-10 12:00
1/POIG/2012 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2012-01-10 12:00
1/POIG/2011 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2011-01-12 14:00