Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.6.2020.9.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-09-25 10:00
AGU.17.09.2020 Przeprowadzenie 3-tygodniowego treningu 36 kolarzy, z zapewnieniem opieki trenerskiej i archiwizacją danych. usługi 2020-09-28 11:00
AI.220.2020.051ZC Dostawy sukcesywne licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach Microsoft Products and Services Agreement dostawy 2020-09-21 11:00
SPHMF/2/2020 Dostawa i montaż panelu multimedialnego w ramach projektu „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” dofinansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” dostawy 2020-09-22 12:00
TZ.220.7.2020.3.22 Dostawa myszy Rj:ATHYM-Foxn1nu/nu do Centrum Medycyny Doświadczalnej dostawy 2020-09-18 10:00
TKE/25/2020 Usługa konserwacji i napraw dźwigów usługi 2020-09-22 14:00
TZ.220.3.G.2020 Dostawa gazów dostawy 2020-09-18 10:00
TZ.220.12.2020.ZO.29 Modyfikacja oraz zmiana terminu składania ofert. Dostawa klimatyzatora do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB dostawy 2020-09-16 15:00
TZ.220.7.2020.3.21 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy AmBeed, Fluorochem, Deutero, Apollo Scientific, Manchester Organic, Alfa Aesar, SiliCycle, Acros Organic dostawy 2020-09-09 10:00
ARE/BIOOPA/2/2020 na stanowisko wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 usługi 2020-09-16 15:30
TZ.220.7.2020.3.20 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Pol-Aura, Everest Biotech i Selleckchem dostawy 2020-09-07 10:00
ABTT/110/2020/01 wyłonienie Wykonawców, którzy będą pełnili rolę Brokerów Innowacji usługi 2020-09-04 12:00
TZ.220.1.2020.8.7 Zakup przyłbic ochronnych dostawy 2020-09-04 10:00
TZ.220.6.2020.8.33 Dostawa drobnego sprżetu laboratoryjnego dostawy 2020-09-01 10:00
TZ.220.4.2020.A.42 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-08-26 10:00
TZ.220.4.2020.A.41 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części dostawy 2020-08-17 10:00
AWM/NCBR/19/2020/TM Preparation and execution of the training service consisting in conducting classes in English for the students (...) as part of the project: “The Integrated Education Quality Development Program (...)" usługi społeczne 2020-10-12 15:00
AWM/NCBR/19/2020/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim dla studentów (...) w ramach projektu: „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia (...)" usługi społeczne 2020-10-12 15:00
TZ.220.7.2020.3.19 Dostawa Radiospecyfika 18F-PSMA dostawy 2020-08-18 10:00
SPHMF/1/2020 Projekt graficzny i wydruk wystawy planszowej oraz folderu, a także wykonanie i dostarczenie przestrzennych pylonów ekspozycyjnych, w ramach projektu „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” usługi 2020-08-14 12:00
DWL-073/ZPU2/5/2020 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)" usługi szacowania wartości 2020-08-11 12:00
TZ.220.4.2020.A.40 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-08-10 10:00
AZP.25.4.31.2020 Przeprowadzenie szkolenia „Skanowanie wewnątrzustne” dedykowanego nauczycielom akademickich UMB usługi społeczne 2020-08-13 12:00
TZ.220.4.2020.A.39 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-08-10 10:00
AZP.25.4.30.2020 Przeprowadzenie szkolenia „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk” dedykowanego nauczycielom akademickim UMB usługi społeczne 2020-08-19 12:00
TZ.220.13.2020.ZO.26 Dostawa klimatyzatorów do Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy 2020-08-07 14:00
TZ.220.6.2020.7.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-08-05 10:00
TZ.220.4.2020.A.38 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 części dostawy 2020-08-11 10:00
TZ.220.3.C.2020 Zakup azotu ciekłego dostawy 2020-08-06 09:00
TZ.220.12.2020.ZO.25 Dostawa klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego do ZAKŁADU HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ERGONOMII UMB dostawy 2020-07-31 15:00
TZ.220.1.2020.8.6 Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych czarnych dostawy 2020-07-27 10:00
TZ.220.4.2020.A.37 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-07-27 10:00
TZ.220.7.2020.3.18 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy ZenBio, Dharmacon, Tem Innovations, Emfret Analytics i Etanolu 99,8% dostawy 2020-07-24 10:00
AGU.213.6.2020 usługa polegająca na wykonaniu i montażu 456 sztuk mini rolet bezinwazyjnych, materiałowych( TERMO BLOCK), zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami zawartymi w załączniku usługi 2020-07-31 11:00
TZ.220.4.2020.A.35 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-07-22 10:00
TZ.220.4.2020.A.36 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy 2020-07-22 10:00
AGU.14.07.2020 Wyłonienie podwykonawcy- firmy CRO (Contract Research Organization). usługi 2020-07-22 10:00
AGU.213.5.2020 Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ulotek trójstronnych na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. usługi 2020-07-21 10:00
DWL-073/ZPU2/4/2020 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Skanowanie wewnątrzustne" usługi szacowania wartości 2020-07-15 12:00
TZ.220.13.2020.ZO.24 Dostawa gęstościomierza przenośnego dostawy 2020-07-23 12:00
AWM/NAW/9/2020/TM Naniesienie zmian w istniejącym projekcie graficznym, skład, łamanie i wydruk informatorów w języku angielskim i języku polskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (...) usługi 2020-07-22 (All day)
TZ.220.4.2020.A.34 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-07-16 10:00
TZ.220.6.2020.5.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Braintree Scientific do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-07-14 10:00
TZ.220.6.2020.6.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-07-15 10:00
TZ.220.1.2020.8.5 Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych dostawy 2020-07-10 10:00
TZ.220.7.2020.3.17 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Perkin Elmer dostawy 2020-07-10 10:00
TZ.220.7.2020.3.16 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Cell Biolabs dostawy 2020-06-29 10:00
TZ.220.4.2020.A.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-06-30 10:00
AGU.213.4.2020 Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej wraz z montażem, na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym usługi 2020-06-30 10:00
TZ.220.4.2020.A.32 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy 2020-06-29 10:00
TZ.220.11.2020.ZO.23 DOSTAWA FOTELI BIUROWYCH I TABORETÓW LABORATORYJNYCH dostawy 2020-06-24 10:00
TZ.220.4.2020.A.31 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy 2020-06-26 10:00
TZ.220.6.2020.4.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy NEST do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-06-23 10:00
TZ.220.7.2020.3.15 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Euroimmun dostawy 2020-06-24 10:00
AI.220.2020.017ZC Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania Expertus®, w ramach projektu „PPM: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” usługi 2020-06-25 23:59
TZ.220.4.2020.A.30 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części dostawy 2020-06-24 10:00
TZ.220.13.2020.ZO.22 Dostawa zestawu kątnicy z ruchem posuwisto-zwrotnym dostawy 2020-06-25 12:00
TZ.220.7.2020.3.14 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Cell Biolabs i etanolu dostawy 2020-06-22 10:00
TZ.220.4.2020.A.29 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-06-24 10:00
TZ.220.1.2020.8.4 dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych dostawy 2020-06-17 10:00
AZP.25.4.29.2020 Zapytanie ofeWykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu M usługi społeczne 2020-06-17 12:00
AWM/NAW/8/2020/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk kalendarzy studenckich w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok...." oraz w ramach ERASMUS + (...) usługi 2020-06-15 15:00
AZP.25.4.28.2020 Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji przy Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi społeczne 2020-06-15 12:00
TZ.2206.3.33.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm TPP, bioMerieux dostawy 2020-06-10 10:00
TZ.220.6.2.33.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-06-08 10:00
TZ.220.4.2020.A.27 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-06-05 10:00
TZ.220.7.2020.3.13 Dostawa odczynników laboratoryjnych firm: Optigene, Vircell, Biocolor, Echelon dostawy 2020-06-03 10:00
TZ.220.1.2020.8.3 Dostawa masek ochronnych i przyłbic z podziałem na 4 części dostawy 2020-06-01 10:00
TIN.200.3.2020 Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz UMB usługi 2020-06-12 13:00
DWL-073/ZPU2/3/2020 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk" usługi szacowania wartości 2020-05-29 12:00
AGU.213.3.2020 Wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2. usługi 2020-05-28 14:00
TZ.220.10.2020.ZO21 Dostawa miernika ciśnienia zwieracza ust przełyku z zewnętrzną sondą pomiarowa dostawy 2020-05-27 12:00
TZ.220.10.2020.ZO.20 Dostawa suszarki dostawy 2020-05-25 12:00
TZ.220.10.2020.ZO.19 Dostawa mikroskopu odwróconego dostawy 2020-05-21 12:00
TZ.220.10.2020.ZO.18 Dostawa elektrostymulatorów dostawy 2020-05-21 12:00
AWM/NCBR/07/2020/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w ramach szkoły letniej w Kownie dla doktorantów w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie ..." usługi społeczne 2020-05-20 15:00
AWM/NCBR/07/2020/TM Preparation and implementation of a training service consisting in the execution of classes at the Kaunas Summer School for doctoral students within the project: "Interdisciplinary, international doctoral studies..." usługi społeczne 2020-05-20 15:00
TZ.220.4.2020.A.26 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-05-18 10:00
TZ.220.4.2020.A.25 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-05-11 10:00
TZ.220.10.2020.ZO.17 Dostawa homogenizatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2020-05-08 12:00
TZ.220.4.2020.A.23 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-05-05 10:00
TZ.220.4.2020.A.24 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 7 części dostawy 2020-05-05 10:00
TZ.220.11.2020.ZO.16 Dostawa WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO, z podziałem na 3 części. dostawy 2020-05-06 (All day)
TZ.220.4.2020.A.21 Dostawa rejestratora dźwięku ZOOM H6 dostawy 2020-05-05 10:00
TZ.220.4.2020.A.22 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-05-05 10:00
TZ.220.12.2020.ZO.15 Kolejna modyfikacja opisu. Zmiana terminu. Dostawa klimatyzatora do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB dostawy 2020-05-04 14:30
AZP.25.4.26.2020 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Rejestracja produktów leczniczych” usługi społeczne 2020-05-11 12:00
TZ.220.12.2020.ZO.13 Modyfikacja.Zmiana terminu składania ofert. Dostawa urządzenia do pomiaru koncentracji DNA do Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy 2020-05-04 14:30
TZ.220.10.2020.ZO.14 Dostawa Aparatu do wykonywania identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów dostawy 2020-04-20 12:00
TZ.220.4.2020.A.20 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-04-16 10:00
TZ.220.10.2020.ZO.12 Dostawa wytrząsarki szybkoobrotowej dostawy 2020-04-10 12:00
TZ.220.10.2020.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-04-09 12:00
TZ.220.4.2020.A.18 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-04-15 10:00
TZ.220.4.2020.A.19 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części dostawy 2020-04-15 10:00
TZ.220.4.2020.A.17 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-04-09 10:00
TZ.220.4.2020.A.16 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-03-30 10:00
AZP.25.4.25.2020 Tworzenie artykułów (prac) naukowych – szkolenie dla kadry dydaktycznej. usługi społeczne 2020-04-01 12:00
TZ.220.4.2020.A.15 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-03-27 10:00
TZ.220.4.2020.A.14 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-03-25 10:00
AZP.25.4.27.2020 Wizyta Studyjna w Gabinecie Rehabilitacyjnym II usługi społeczne 2020-03-23 12:00
AZP.25.4.24.2020 przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach” usługi społeczne 2020-05-25 12:00
2020/BPLUS/ZO/02 Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 205 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań między innymi w projekcie pn.: Białystok PLUS usługi 2020-03-13 15:00
AZP.25.4.23.2020 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2020-03-11 09:00
TZ.220.11.2020.ZO.9 Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń studenckich usługi 2020-03-09 (All day)
TZ.220.10.2020.ZO.10 Dostawa elektrostymulatorów-5 szt. dostawy 2020-03-06 12:00
TZ.220.11.2020.ZO.8 Wykonanie projektu aranżacji pomieszczenia biurowego. usługi 2020-03-05 (All day)
AZP.25.4.21.2020 Szkolenie z zakresu diagnostyki i przeciwdziałania problemom owłosionej skóry głowy usługi społeczne 2020-03-05 12:00
AWM/NAW/6/2020/TM Opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy usługi 2020-03-13 (All day)
AZP.25.4.22.2020 „Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry” – cz. I (podstawowa) i cz. II (zaawansowana) usługi społeczne 2020-03-05 12:00
TZ.220.2.2020.31.6 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-03-02 10:00
TZ.220.4.2020.A.7 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-02-27 10:00
ADN.6103.SUB/3/DN/20/001/3316.2020 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2020-02-25 15:00
TZ.220.4.2020.A.6 Dostawa wagi precyzyjnej dostawy 2020-02-27 10:00
TZ 220.2020.3.1 Zakup testów dostawy 2020-02-26 12:00
AZP.25.4.20.2020 Przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach” usługi społeczne 2020-02-25 12:00
TZ.220.13.2020.ZO.7 Dostawa zbiornika do przechowywania prób w ciekłym azocie dostawy 2020-02-21 10:00
TZ.220.2.2020.31.5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-02-20 10:00
AZP.25.4.19.2.2020 Stomatologia przewidywalna - metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę usługi społeczne 2020-02-20 12:00
AZP.25.US16.DWL.073.ZPU.2.3.2020 Tworzenie artykułów (prac) naukowych – szkolenie dla kadry dydaktycznej usługi społeczne 2020-02-19 12:00
AZP.25.US.18.APP.073.ZPU3.4.2020 Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017 usługi społeczne 2020-02-19 12:00
1/CSM/2020 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2019/2020 - semestr letni usługi 2020-02-19 14:00
APR.0642.1.2020 Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki usługi 2020-02-12 15:30
2/ZPU3/GER-WSK/2020 Przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej, dla studentów UMB usługi 2020-02-17 10:00
AZP.25.US13.DWNZ.ZPU.2.2020 WIZYTA STUDYJNA: GABINET REHABILITACYJNY II usługi społeczne 2020-02-17 12:00
AWM/NAW/1/2020/TM Organizacja spotkań informacyjnych dla kandydatów na studia anglojęzyczne z udziałem zagranicznych absolwentów w ramach projektu „Alma Mater Carissima..." dofinansowanego w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. usługi 2020-02-17 15:00
AWM/NAW/7/2020/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk zbioru dokumentów w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” usługi 2020-02-21 15:00
AZP.25.US.17.DWL.073.ZPU.1.2020 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2020-02-20 12:00
AZP.25.US14.DWNZ.ZPU.3.2020 WIZYTA STUDYJNA: GABINET REHABILITACYJNY I usługi społeczne 2020-02-12 12:00
AWM/NAW/3/2020/TM Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych w ramach projektu „Welcome to Medical University of Białystok..." usługi 2020-02-14 15:00
AZP.25.US.9.DWL.073.ZPU2.1.2020 Przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”, obejmującego zajęcia warsztatowe (dla studentów V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB). usługi społeczne 2020-02-11 12:00
AZP.25.US15.DWL.073.ZPU2.2.2020 Szkolenie "VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej" usługi społeczne 2020-02-11 13:00
AZP.25.US.7.APP.073.ZPU3.7.2020 „Szkolenia z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry” cz. I (podstawowa) i cz. II (zaawansowana) w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” usługi społeczne 2020-02-10 12:00
AWM/NAW/2/2020/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uwzględniających informacje o zagranicznych absolwentach UMB usługi 2020-02-11 15:00
TZ.220.7.2020.3.4 Jednorazowy odbiór i utylizacja odpadów w tym niebezpiecznych (15-01-10, 16-05-06, 16-05-07, 16-05-08-, 16-05-09) usługi 2020-02-05 10:00
AZP.25.US.12.APP.073.ZPU3.2.2020 „Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu” usługi społeczne 2020-02-06 12:00
2020/BPLUS/ZO/01 Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem, analizą różnych parametrów fizjologicznych i opisem na potrzeby naukowe UMB usługi 2020-02-04 14:00
TZ.220.12.2020.ZO.6 Modyfikacja opisu. Dostawa analizatora składu ciała dla Zakładu Bromatologii UMB dostawy 2020-02-03 15:00
AZP.25.US.3.APP.073.ZPU3.11.2020 Szkolenie z zakresu specjalistycznej pielęgnacji nóg z problemami usługi społeczne 2020-02-05 12:00
AZP.25.US.10.APP.073.ZPU3.1.2020 „Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry” usługi społeczne 2020-02-07 12:00
TZ.220.10.2020.ZO.5.ZPUII Dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń endodentycznych dostawy 2020-01-31 12:00
TZ.220.10.2020.ZO.4.ZPUII Dostawa doposażenia zaplecza technicznego dostawy 2020-01-31 12:00
TZ.220.13.2020.ZO.3 Dostawa autoklawów hydrotermalnych dostawy 2020-01-30 10:00
DWL-073/ZPU2/2/2020 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę" usługi szacowania wartości 2020-01-23 12:00
TZ.220.6.1.33.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy BIO-RAD dostawy 2020-01-21 10:00
TZ.220.4.2020.A.2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-01-20 10:00
AGU.672.01.2020 Wyłonienie Wykonawcy na przetłumaczenie na język angielski treści tablic zewnętrznych i wewnętrznych, oraz korektę już istniejącego tłumaczenia w związku z realizacją projektu pt. „ System dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB" usługi 2020-01-24 12:00
AZP.25.US.8.ABTT-074.07.2020 Szkolenie „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Wycena wyników prac naukowych” usługi społeczne 2020-01-23 12:00
TZ.220.4.2020.A-1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2020-01-22 10:00
TZ.220.13.2020.ZO.1 Dostawa cewnika ciśnieniowego dostawy 2020-01-22 12:00
TZ.220.10.2020.ZO.2.ZPUII Dostawa materiałów zużywalnych do urządzenia CAD-CAM dostawy 2020-01-21 12:00
ARE.0601/COFUND/ImPRESS/1/2020 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiadu w restauracji w ramach na spotkanie MID-TERM Review Meeting w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakre usługi społeczne 2020-01-21 10:00
ARE/BIOOPA/1/2020 na stanowisko wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 o wykonani usługi 2020-01-24 15:30
AWM/NAW/23/2019/TM Pozycjonowanie anglojęzycznej strony internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w ramach projektu pt. „Azymut Ameryka..." (NAWA) usługi 2020-01-24 15:00
AWM/NAW/1/2020/TM Organizacja spotkań informacyjnych dla kandydatów na studia anglojęzyczne z udziałem zagranicznych absolwentów w ramach projektu „Alma Mater Carissima..." dofinansowanego w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. usługi 2020-01-24 15:00
AZP.25.US.2.DWL-073.ZPU2.4.2020 Przeprowadzenie modułowego szkolenia „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej” dedykowanego wykładowcom akademickim UMB usługi społeczne 2020-01-21 12:00
AWM/NAW/25/2019/TM Zapewnienie dostępu do pełnych tekstów czasopism elektronicznych, wydawanych przez różnych wydawców dostawy 2020-01-22 15:00
AZP.25.US.6.APP.073.ZPU3.8.2020 „Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry” usługi społeczne 2020-01-17 12:00
AZP.25.US.1.APP-073.ZPU3.2.2020 I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2020-01-16 12:00
AZP/261/US/53/APP-073/ZPU3/5/2019 Szkolenie „Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych” usługi społeczne 2020-01-16 12:00
AZP.25.US.5.APP.073.ZPU3.9.2020 „Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu” usługi społeczne 2020-01-16 12:00
AWM/NAW/24/2019/TM Zapewnienie dostępu do aplikacji do przeglądania e-czasopism BrowZine, stworzonej przez przedsiębiorstwo Third Iron LLC dostawy 2020-01-15 15:00
AZP/US/39/ABTT-074.07.2019 Szkolenie „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Wycena wyników prac naukowych” usługi społeczne 2020-01-14 12:00
AZP/261/US/52/APP-073/ZPU3/4/2019 Szkolenie „Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej” usługi społeczne 2020-01-10 12:00
TZ.ZO.66.2019 Zmiana terminu składania ofert. Dostawa chłodzonej powietrzem, bezolejowej sprężarki spiralnej dla Zakładu Farmakognozji UMB dostawy 2020-01-10 15:00
AZP/261/US/50/APP-073/ZPU3/3/2019 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu walidacji metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” usługi społeczne 2019-12-23 12:00
AZP/261/US/48/ DWL-073/ZPU/3/2019 Nazwa kursu : kurs ALS - kurs resuscytacyjny usługi społeczne 2019-12-19 12:00
AZP/261/US/47/APP-073/ZPU/3/2019 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, cyklu szkoleń zamkniętych z zarządzania projektami dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2019-12-17 12:00
TZ.ZO.65.2019 Dostawa drukarki etykiet laboratoryjnych dostawy 2019-12-11 12:00
TZ.ZO.62.2019 Dostawa systemu ciągłego monitorowania glikemii dla Centrum Sztuczenej Inteligencji w Medycynie UMB dostawy 2019-12-11 15:00
TZ.ZO.64.2019 Dostawa chłodzonej powietrzem, bezolejowej sprężarki spiralnej dla Zakładu Farmakognozji UMB dostawy 2019-12-12 15:00
TZ.ZO.63.2019 Dostawa zestawu urządzeń dostawy 2019-12-10 12:00
TZ-231/4/A-44/2019 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 6 części dostawy 2019-12-16 10:00
AZP/US/42/DWF-073/ZPU/1/9/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-12-13 12:00
TZ.ZO.61.2019 Zmiana terminu dostawy. Dostawa platynowych elektrod stymulujących dla Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej UMB dostawy 2019-12-10 15:00
ABTT/II2.0/BR/8 Usługa oceny blokowania kanału potasowego hERG / Service of assessment of blocking hERG potassium channel usługi 2019-12-23 12:00
TZ-231/1/4 / 40 / 2019 OKULARY OCHRONNE TYPU YSA1 dostawy 2019-12-05 10:00
TZ.ZO.60.2019 Dostawa komory laminarnej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrozeniem dostawy 2019-12-04 12:00
AZP/261/US/44/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-12-06 12:00
TZ.ZO.59.2019 Dostawa aparatu do elektroporacji kwasów nukleinowych dla Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej UMB dostawy 2019-12-04 15:00
TZ-231/1/3/256/19/3 DROBNE ARTYKULY MEDYCZNE JEDNORAZOWE dostawy 2019-12-04 10:00
TZ.ZO.56.2019 Dostawa aparatu do elektroporacji kwasów nukleinowych dla Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej UMB dostawy 2019-11-27 15:00
AZP/US/40/APP-073/ZPU3/ 1 /2019 Warsztaty z komunikacji w zespole interdyscyplinarnym usługi społeczne 2019-11-27 12:00
2019/BPLUS/ZO/02 Wykonanie usługi cateringowej dnia 20.11.2019 usługi 2019-11-19 12:00
DWL-073/ZPU2/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie bilansów kompetencji zawodowych i informatycznych na wejściu i wyjściu do/z I edycji projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”. usługi 2019-11-07 12:00
TZ.ZO.54.2019 UWAGA: Zmiana terminu i modyfikacja opisu Dostawa szafy chłodniczej - 2 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2019-11-07 12:00
AZP/US/38/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-11-06 12:00
TZ.ZO.53.2019 Uwaga: Zmiana terminu: Dostawa mikroskopu wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2019-11-07 12:00
TZ.ZO.51.2019 Uwaga modyfikacja opisu. Dostawa Kapilaroskopu dla Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMB dostawy 2019-10-30 15:00
TZ.ZO.52.2019 Dostawa przenośnego pulsoksymetru z wyposażeniem dla Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMB dostawy 2019-10-30 15:00
TZ.ZO.49.2019 Modyfikacja Dostawa szafy chłodniczej - 2 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2019-10-25 12:00
TZ.ZO.50.2019 MODYFIKACJA Dostawa mikroskopów laboratoryjnych studenckich - 4 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2019-10-25 13:00
ADN/BIOOPA/2/2019 na stanowisko wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 usługi 2019-10-24 15:30
TZ.ZO.48.2019 Uwaga modyfikacja adresu. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej oraz zamrażarki laboratoryjnej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Centrum Sztucznej Inteligencji z Medycynie UMB dostawy 2019-10-17 15:00
AZP/US/34/APP-073/PSZ/1/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-10-17 09:00
AZP/US/33/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-10-17 12:00
AZP/US/29/ABK/073/4/2019 Zakup usługi kursu moderatorskiego/szkolenia pracowników ABK z zakresu Desighn Thinking usługi społeczne 2019-10-15 12:00
TZ.ZO.47.2019 Dostawa biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym i etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB dostawy 2019-10-08 15:00
DWNZ/ZPU/2/2019 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi szacowania wartości 2019-10-17 15:00
DWNZ/ZPU/3/2019 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Gabinecie Rehabilitacyjnym I usługi szacowania wartości 2019-10-17 15:00
DWNZ/ZPU/4/2019 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Prywatnym Gabinecie Rehabilitacyjnym II usługi szacowania wartości 2019-10-17 15:00
ABK/2/ZPU1/2019 Zakup narzędzia do diagnozowania kompetencji studentów wraz ze specjalistycznym szkoleniem i licencją w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" dostawy 2019-09-27 (All day)
TZ.ZO.44.2019 Dostawa penetrometru stożkowego z dodatkowym wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej do Zakładu Farmacji Stosowanej UMB dostawy 2019-09-23 15:00
TZ.ZO.45.2019 Dostawa urządzenia do kawitacji, RF, vacom, photon wraz z wniesieniem dla Samodzielnej Pracowni Kosmetologii UMB dostawy 2019-09-24 15:00
TZ.ZO.46.2019 Dostawa wirówki laboratoryjnej wraz z rotorem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej do Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB dostawy 2019-09-20 15:00
ANZ.0601.POIR.WK.KK.1.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu usługi społeczne 2019-09-18 15:00
ADN.0601.POIR.WK.KK.1.2019 Szacowanie wartości usługi cateringowej w ramach Projektu usługi szacowania wartości 2019-09-13 15:00
TZ.ZO.43.2019 Dostawa zestawu urządzeń chłodniczych dostawy 2019-09-17 14:00
TZ.ZO.42.2019 Dostawa homogenizatora ręcznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Biofizyki dostawy 2019-09-17 12:00
ADN/BIOOPA/1/2019 na stanowisko trzech wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 usługi 2019-09-16 15:30
AZP/US/28/APP-073/PSZ/1/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” usługi społeczne 2019-09-10 12:00
2019/BPLUS/ZO/01 Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB usługi 2019-09-04 12:00
TZ.ZO.41.2019 ZMIANA TERMINU DOSTAWY. MODYFIKACJA OPISU. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa sytemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dostawy 2019-09-16 15:00
TZ.ZO.39.2019 MODYFIKACJA. Dostawa zestawu do pomiaru pH/mV wraz z wniesieniem dla Zakładu Chemii Organicznej UMB dostawy 2019-08-30 15:00
TZ.ZO.40.2019 Dostawa uroflowmentu wraz z wniesieniem dla Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB dostawy 2019-08-30 15:00
TZ.ZO.38.2019 Dostawa przenośnego inkubatora CO2 dostawy 2019-08-08 15:00
TZ.ZO.37.2019 Dostawa zestawu do pomiaru pH/mV wraz z wniesieniem dla Zakładu Chemii Organicznej UMB dostawy 2019-08-19 15:00
TZ.ZO.35.2019 Dostawa termostatowanej wytrząsarki mikropłytkowejwraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Biofizyki dostawy 2019-08-08 12:00
TZ.ZO.36.2019 Dostawa urządzenie do wykonywania treningu SEMG w warunkach domowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Klinika Pediatrii i Nefrologii UMB dostawy 2019-08-08 15:00
AZP/US/26/DWF-073/ZPU/1/6/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-08-07 12:00
AGU-231/SZ/1/2019 Organizacja szkolenia pt. “Zdrowie kobiety – nowe trendy w diagnostyce i terapii” w ramach szkoleń ciągłych dla diagnostów laboratoryjnych. usługi 2019-08-02 12:00
TZ.ZO.34.2019 Dostawa zestawu do pomiaru pH/mV wraz z wniesieniem dla Zakładu Chemii Organicznej UMB dostawy 2019-08-01 15:00
TZ.ZO.33.2019 Dostawa Kapilaroskopu wraz z wniesieniem dla Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMB dostawy 2019-07-31 15:00
TZ.ZO.31.2019 Dostawa sytemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej do Collegium Universum UMB dostawy 2019-07-26 12:00
TZ.ZO.32.2019 Dostawa urządzenie do wykonywania treningu SEMG w warunkach domowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Klinika Pediatrii i Nefrologii UMB dostawy 2019-07-29 15:00
TZ.ZO.29.2019 Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej UMB dostawy 2019-07-25 15:00
TZ.ZO.27.2019 Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej UMB UMB dostawy 2019-07-15 15:00
TZ.ZO.16.2019 Dostawa szafy bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakladu Chemii Organicznej UMB UMB dostawy 2019-07-17 15:00
AZP/US/23/TIN.074.48.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w obiektach zabytkowych: prawo budowlane po zmianach i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami usługi społeczne 2019-07-08 12:00
1/FL/2019 Przygotowanie, wydrukowanie i dostarczenie 140 egzemplarzy skryptu w ramach projektu „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu” usługi 2019-07-16 14:00
TZ-231/3/159/5/2019 Dostawa sprzętu nagłośniającego dostawy 2019-06-24 12:00
TZ.ZO.23.2019 Dostawa wieloparametrowego miernika do badania wody i ścieków wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB dostawy 2019-06-17 12:00
TZ.ZO.24.2019 Zmiana terminu i zał. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem w cześci nr 1- biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym oraz w części nr 2 etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB dostawy 2019-06-28 15:00
TZ.ZO.21.2019 Dostawa szafy chłodniczej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Mikrobiologii dostawy 2019-06-10 12:00
TZ.ZO.22.2019 Dostawa suchej łaźni wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Fizjologii UMB dostawy 2019-06-10 13:00
TZ-231/3/136/5/2019 Dostawa elementów umożliwiających zabezpieczenie miejsce zdarzenia (wypadku) dostawy 2019-06-10 10:00
AZP/US/22/DWF-073/ZPU/1/5/2019 Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-06-04 14:00
TZ.ZO.20.2019 Uwaga zmiany w opisie! Dostawa inkubatora CO2 wraz z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Immunologii UMB dostawy 2019-05-30 15:00
AGU-231R/46/2019 Koncepcja graficzno – materiałowa systemu dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2019-06-03 15:00
TZ.ZO.17.2019 Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Farmakognozji UMB dostawy 2019-05-15 12:00
TZ.ZO.18.2019 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Toksykologii UMB dostawy 2019-05-14 15:00
AZP/US/20/APP-073/MSD/01/2019 Zapewnienie sali szkoleniowej, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników 5 dniowej szkoły letniej realizowanej w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi społeczne 2019-05-16 12:00
ADN.0601/COFUND/ImPRESS/1/2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej i przygotowania obiadu w restauracji w ramach Projektu o akronimie: ImPRESS nr 754432 usługi społeczne 2019-05-07 12:00
AZP/US/17/IOD.073.1.ZPU1/2019 Szkolenie dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z zakresu przetwarzania danych osobowych w Uczelni Wyższej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO usługi społeczne 2019-05-09 12:00
AZP/US/19/DWF-073/ZPU/1/4/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-05-06 12:00
TZ.ZO.15.2019 UWAGA usunięto pkt 7.Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Biologii MedycznejUMB dostawy 2019-04-17 15:00
TZ.ZO.14.2019 Dostawa 2 szt. cieplarko-chłodziarek laboratoryjnych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB dostawy 2019-04-16 12:00
TZ.ZO.13.2019 UWAGA: Modyfikacja - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB dostawy 2019-04-16 12:00
TZ.ZO.11.2019 Dostawa siedzisk do Sali Kolumnowej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem dla Działu Administracyjnego-Gospodarczego i Usług UMB dostawy 2019-04-01 15:00
TZ.ZO.10.2019 ZMIANA OPISU. Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB dostawy 2019-03-29 15:00
TZ.ZO.9.2019 MODYFIKACJA Dostawa regałów 2-półkowych i pojemników z pokrywami dostawy 2019-03-22 14:00
ABTT-0606-PT57 Przygotowanie i opracowanie wyceny technologii usługi 2019-03-22 12:00
TZ.ZO.8.2019 Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Biologii MedycznejUMB dostawy 2019-03-14 15:00
AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-03-14 12:00
AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-03-13 12:00
TZ.ZO.7.2019 UWAGA MODYFIKACJA Dostawa Miniwirówki wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB dostawy 2019-03-08 12:00
ADN/0600/SDUB/2019 Szacowanie wartości usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia usługi szacowania wartości 2019-03-04 12:00
TZ.ZO.5.2019 Dostawa naczynia Devara – 1 kpl. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Immunologii UMB dostawy 2019-03-01 15:00
AZP/US/10/APP-073/PSZ/2/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-02-25 09:00
AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2019-02-25 12:00
ABTT-074-W/01/2019 usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi społeczne 2019-02-18 12:00
TZ.ZO.3.2019 Dostawa Cyfrowego systemu rejestracji i analizy okluzji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Ortodoncji UMB dostawy 2019-02-13 12:00
AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB usługi społeczne 2019-02-13 12:00
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego usługi społeczne 2019-01-30 12:00
AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatryczny usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/2/CSM/19/2019 zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 na przeprowadzenie 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2019-01-08 12:00
DWL-073/ZPU/ 3-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 4-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 5-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWF-073/ZPU/1/1/2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy w ramach szkoleń dla studentów z zakresu kosmetologii. usługi szacowania wartości 2018-12-14 15:00
DWF-073/ZPU/1/2/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim. usługi szacowania wartości 2018-12-05 15:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.17.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-11-30 11:00
DPP/INT/2/2018/TM Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskiwania kandydatów na studia lekarskie prowadzone w języku angielskim przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-11-23 15:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-10-17 10:00
APP-073/MSD/1/2018 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi szacowania wartości 2018-09-24 (All day)
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej usługi 2018-09-14 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia brokera medycznego w ramach Projektu MOBIT usługi 2018-07-20 10:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.13.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-06-12 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBIT usługi społeczne 2018-03-19 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalow usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kolacji w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i bios usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ/4/STRATEGMED2 Jednego wykonawcę w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-15 15:30
ANZ/1/STRATEGMED2 Czterech wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/2/STRATEGMED2 Dwóch wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/3/STRATEGMED2 Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/11/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-11-21 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/7/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-06-22 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-03-30 12:00
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych. usługi 2017-01-17 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu usługi 2017-01-19 12:00
ANZ/2/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138 usługi 2016-12-06 12:00
ANZ/1/DUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-05 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT usługi 2016-11-21 15:00
ANZ/1/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE usługi 2016-11-10 15:00