Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZ-231/6/1/33/16 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i drobnej aparatury. dostawy 2016-10-24 13:00
18/CSM/US/2016 zapewnienie w dniu 03.11.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-27 (All day)
Az-231/5/A/8/2016 Zakup sprzętu AGD dostawy 2016-10-28 12:00
17/CSM/US/2016 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie 2-dniowego szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z pacjentami symulowanymi realizow. w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-25 (All day)
AZ-231/4/A-8/2016 Dostawa aparatury, części zamiennych i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2016-10-20 12:00
16/CSM/US/2016 Szkolenie praktyczne 1 dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-10-21 (All day)
15/CSM/US/2016 Szkolenie dla instruktora symulacji wysokiej wierności z położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-10-21 (All day)
14/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części (14/CSM) usługi społeczne 2016-10-20 (All day)
11/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z chirurgii i ortopedii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
12/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z endoskopii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
13/CSM/US/2016 Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
AZ-231/7/3/7/16 Dostawa odczynników laboratoryjnych dostawy 2016-10-11 12:00
8/CSM/US/2016 Szkolenia dla pracown. Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
9/CSM/US/2016 Szkolenia dla pracown. Kliniki Kardiologii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
10/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
7/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia Szkolenia „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
AZ-231/5/R/8/2016 Zestaw do głosowania dostawy 2016-10-05 12:00
ABOWITT-605-PT56/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polsk usługi 2016-10-04 12:00
AZ-231/4/A-7/2016 Dostawa aparatury, części zamiennych i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2016-09-29 15:00
6/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części usługi społeczne 2016-09-30 (All day)
AZ-231/7/3/6/16 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratorujnego dostawy 2016-09-21 12:00
AZ-231/1/3/188/2016 Drobny sprzęt kosmetyczny dostawy 2016-09-19 15:30
4/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane z wykorzystaniem bazy Wykonawcy w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 częśći usługi społeczne 2016-09-22 (All day)
5/CSM/US/2016 „Szkolenie niskiej wierności - Podstawy technik symulacji – echokardiografia” dla 3 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-09-22 (All day)
3/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części usługi społeczne 2016-09-15 (All day)
1/CSM/US/2016 Szkolenie „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa” dla 5 osób, pracowników kierunku lekarsko –dentystycznego UMB usługi społeczne 2016-09-13 (All day)
2/CSM/US/2016 Szkolenie „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB usługi społeczne 2016-09-20 (All day)
AI-231-ZC-2016/10 Blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i materiały eksploatacyjne do drukarki XID 9300 dostawy 2016-08-25 13:00
AZ-231/7/3/5/16 Dostawa drobnego sprzętlu laboratoryjnego (butelki, kuwety) dostawy 2016-08-19 12:00
ABOWITT-605-PT54/04/2016 Usługa Rzecznika Patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2016-08-12 14:00
AZ-231/4/A-6/2016 Dostawa aparatury, części zamiennych i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2016-08-09 12:00
ABOWITT-605-PT54/03/2016 na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2016-08-09 12:00
ABOWITT-605-PT55/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2016-07-22 12:00
AGU-231-Ż-2016/1 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i montażem żaluzji, rolet, moskitier dla jednostek UMB usługi 2016-07-06 11:00
ANZ-074-4/2016 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2016-06-21 12:00
AZ-231/4/A-5/2016 Dostawa aparatury, części zamiennych i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2016-06-13 12:00
AZ-231/5/A/3/2016 Zakup sprzętu AGD dostawy 2016-06-14 12:00
ABOWITT-605-PT52/01/2016 Usługa rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2016-06-15 12:00
AZ-231/1/3/117/2016 Dotyczy dostawy detergentów do zmywarek dostawy 2016-05-24 12:00
PT-51 Wyłonienie rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu, na terenie Polski, z dziedziny nauk medycznych. usługi 2016-05-30 12:00
AZ-231/4/A-4/2016 Dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (mozliwość składania ofert częściowych). dostawy 2016-05-23 15:30
SWI-ZO-7-2016 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMB - Trybun rozsuwanych oraz koszykówek treningowych dostawy 2016-05-20 15:00
10/ARKNOW/2016 Zapewnienie 50 pacjentom sześciomiesięcznego dostępu do siłowni pod opieką trenera personalnego oraz kontrola przebiegu zaplanowanego programu treningowego. usługi 2016-04-28 14:00
ANZ–074-3/2016 Wykonanie badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2016-04-25 15:00
AZ-231/6/213/30/2016 Dostawa na drobny sprzęt laboratoryjny dostawy 2016-04-18 12:00
TKE-074/18/2016r Koncepcja i projekt techniczny wykonawczy modernizacji systemu wentylacji w CMD UMB usługi 2016-04-25 14:00
TIN/SRM.2111.AE.42.2016 Opracowanie audytu energetycznego Hali sportowej i budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2016-04-12 14:00
AZ-231/5/B/87/2016 Zakup etykiet i taśm dostawy 2016-03-31 12:00
AZ-231/2/KNOW/2016 Dostawy odczynników firmy Beckman i Interlab dostawy 2016-03-29 12:00
SWI-ZO6-2016 Uwaga uszczegółowienie! Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników klimatyzatora dla jednostki UMB dostawy 2016-03-31 15:00
2/RAD/2016 Wybór prelegentów na konferencję podsumowującą projekt „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” usługi 2016-03-29 15:00
3/RAD/2016 Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników konferencji realizowanej w ramach projektu „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” usługi 2016-03-29 15:00
SWI-ZO4-2016 Dostawa urządzenia do pomiaru wskaźnika kostka-ramię wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem Użytkowników dla Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB dostawy 2016-04-01 15:00
SWI-ZO5-2016 Dostawa podgrzewanego stolika dla Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB dostawy 2016-03-30 (All day)
AZ-231/0/6/12/2016 Dostawa odczynników firmy Santa Cruz Biotechnology dostawy 2016-03-21 12:00
TKE-074/12/2016 Opracowanie koncepcji projektowej adaptacji i remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na BIOBANK usługi 2016-03-18 14:00
AZ-231/5/A/1/2016 Zakup sprzętu AGD dostawy 2016-03-18 13:00
2/TIN/USK/2016 Dostawa lup zabiegowych do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku dostawy 2016-03-15 13:00
1/RAD/2016 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” usługi 2016-03-09 15:00
AZ-231/7/3/5/16 Dostawa Citric Acid firmy Roche dostawy 2016-02-23 15:00
AZ-231/4/A-3/2016 Dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2016-02-10 15:00
SWI-ZO2-2016 Dostawa sprężarki wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem Użytkowników dla Zakłady Technik Stomatologicznych UMB dostawy 2016-02-03 15:00
AZ-231/6/52/3/2016 drobny sprzęt laboratoryjny firmy Covaris dostawy 2016-02-02 15:30
AZ-231/7/3/2/16 Zamówienie Na PBSy dostawy 2016-01-27 15:30
TKE-073/3/2016 Opracowanie programów konserwatorskich na prace konserwatorskie w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku ul. Kilińskiego 1 usługi 2016-01-27 10:00
2/APP/2016 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na rzecz projektu termomodernizacji hali sportowej UMB przy ul. Wołodyjowskiego 1 w Białymstoku w ramach konkursu 1.3.1 POIiŚ 2014-2020 usługi 2016-01-29 10:00
AZ-231/4/A-2/2016 MODYFIKACJA 2 I ZMIANA TERMINU- Dostawa urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej Actigraph GT3X-BT wraz z akcesoriami. dostawy 2016-01-29 23:00
1/APP/2016 ANULOWANE Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek, studium wykonalności i audyt energetyczny na rzecz projektu termomodernizacji hali sportowej UMB przy ul. Wołodyjowskiego 1 w B-stoku w ramach konkursu 1.3.1 POIiŚ 2014-2020 usługi 2016-01-26 10:00
SWI-ZO1-2016 MODYFIKACJA i ZMIANA TERMINU. Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem Użytkowników dla Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB dostawy 2016-01-29 15:00
8/ARKNOW/2016 Wykonanie oprogramowania Systemu Obsługi Konferencji na "11th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2016". UWAGA!!! Dokonano uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia oraz przedłużono termin składania ofert!!! usługi 2016-01-27 14:00
9/ARKNOW/2016 Przygotowanie do druku oraz wydruk książek streszczeń na "11th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2016". usługi 2016-01-22 14:00
AZ-231/4/A-1/2016 Dostawa UPS-ów dla jednostek organizacyjnych Uniersytetu Medycznego w Białymstoku (mozliwość składania ofert częściowych). dostawy 2016-01-11 15:30
7/RAD/2015 Wybór recenzenta skryptu do zajęć „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” w ramach projektu „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” usługi 2015-12-21 15:00
AZ-231/4/A-6/2015 Dostawa narzędzi chirurgicznych firmy Medicon Instrumente i lamp diagnostycznych firmy Riester dla Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-12-14 15:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/UD/9/2015 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej na potrzeby spotkania w ramach projektu akronim: MOBIT usługi 2015-12-09 14:00
AGU-231R-176-2015 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości usługi 2015-12-11 10:00
1/AAC/2015 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dot. projektu AACLifeSci usługi 2015-12-10 10:00
5/TIN/USK/2015 Dostawa wyposażenia medycznego do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego USK w Białymstoku dostawy 2015-12-07 13:00
SWI-ZO9-2015 Dostawa Lampy Szczelinowej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem oraz przeszkoleniem Użytkowników z zakresu obsługi dla Kliniki Okulistyki UMB. dostawy 2015-11-25 14:00
SWI-ZO10-2015 Dostawa Pompy Infuzyjnej Objętościowej do Badań Klamry Metabolicznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem oraz przeszkoleniem Użytkowników z zakresu obsługi dla Centrum Badań Klinicznych UMB. dostawy 2015-11-30 15:00
SWI-ZO8-2015 Dostawa Zestawu do Western Blott wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem oraz przeszkoleniem Użytkowników z zakresu obsługi dla Zakładu Fizjologii UMB dostawy 2015-11-25 14:00
SWI-ZO-7.1-2015 Uwaga modyfikacja. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników klimatyzatora dla Zakładu Fizjologii UMB dostawy 2015-11-25 15:00
AZ-231/4/Kserokopiarki-2/2015 Dostawa kserokopiarek do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-11-13 15:00
AZ-231/4/A-5/2015 Dostawa aparatury, części zamiennych i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-11-12 15:00
2/CBIplus/2015 Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 8 tablic pamiątkowych oraz wykonanie 300 szt. nalepek promocyjno informacyjnych dla Projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek CBI plus" usługi 2015-11-13 12:00
SWI-ZO-7-2015 Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników dla Zakładu Fizjologii UMB dostawy 2015-11-10 15:00
RPR/231/94/15 Przygotowanie filmu animowanego dotyczącego uczelni i skierowanego do kandydatów na studia usługi 2015-11-04 14:00
RPR/231/82/15 Dostawa i montaż kiosku multimedialnego dostawy 2015-11-04 12:00
RPR/231/90/15 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym projektów, składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Moja przygoda z nauką – Wybrane aspekty zdrowotne owoców egzotycznych”, nr umowy – MNiSW/2014/DIR/621/UMW usługi 2015-10-27 10:00
AZ-231/5/A/8/2015 Zakup sprzętu AGD dostawy 2015-10-26 12:00
5/TIN/USK/2015 DOSTAWA LAMP BEZCIENIOWYCH ŚCIENNYCH DO KLINIKI NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAINSTALOWANIEM I URUCHOMIENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU UŻYTKOWNIKA dostawy 2015-10-23 13:00
ANZ.0601/POIG/UD/7/2015 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy pamiątkowej i montażu tej tablicy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. usługi 2015-10-23 10:00
AZ-231/4/A-5/2015 Dostawa urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej Actigraph GT9X-BT wraz z akcesoriami. dostawy 2015-10-20 14:00
3/ODA/2015 Zaprojektowanie, wykonanie i montaż pięciu tablic pamiątkowych dla projektu „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 usługi 2015-10-26 12:00
ABOWITT-600-PT50.2015.01 Wycena know-how Uczelni usługi 2015-10-12 12:00
4/TIN/USK/2015 Dostawa wyposażenia medycznego do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego USK w Białymstoku dostawy 2015-10-05 13:00
SWI-ZO-6-2015 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i zainstalowaniem dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB płyty wzmacniającej strop pod aparaturę dostawy 2015-09-24 15:00
AGU/231R/134/2015 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i obsługi szatni usługi 2015-09-21 14:00
AZ-231/4/A-4/2015 Dostawa aparatury, części zamiennych i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-09-21 15:30
2/ODA/2015 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu pn. "Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania" usługi 2015-09-28 09:00
AZ-231/5/A/6/2015 Zakup sprzętu AGD i RTV dostawy 2015-09-17 12:00
AZ-231/3/169/5/2015 Dostawa materiałów i urządzeń dostawy 2015-09-14 12:00
AZ-231/5/R/6/2015 Zakup sprzętu fotograficznego dostawy 2015-09-10 12:00
ABOWITT-600-PT46.2015/01 Usługa Rzecznika Patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2015-08-10 12:00
3/TIN/USK/2015 Dostawa reduktorów tlenu dostawy 2015-08-31 13:00
AZ-231/4/A-3/2015 Dostawa aparatury do jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-08-04 12:00
SWI-ZO-5-2015 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników wyposażenia w postaci klimatyzatora dla jednostki UMB dostawy 2015-07-28 15:00
AGU-231-Ż/8/2015 Montaż rolet, żaluzji, wertykali usługi 2015-07-13 15:00
AZ-231/4/A-2/2015 Dostawa aparatury i materiałów eksploatacyjnych do jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-06-26 15:30
SWI-ZO-4-2015 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników wyposażenia w postaci klimatyzacji (2 części) dla jednostek UMB dostawy 2015-06-30 15:00
SWI-ZO-2-2015 Uwaga! Przesunięcie terminu i modyfikacja. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników wyposażenia w postaci klimatyzatorów (2 częśći) dla jednostki UMB dostawy 2015-05-29 15:00
AI-231/1/2015/ZOC Dostawa akcesoriów komputerowych i drukarek - termin składania ofert 6.05.2015 g. 12.00 dostawy 2015-05-06 12:00
AZ-231/4/A-1/2015 UWAGA - MODYFIKACJA, zmiana formularza cenowego w pkt. 4, zmiana terminu: Dostawa aparatury i materiałów eksploatacyjnych do jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-05-05 15:30
AZ-231/4/A-1/2015 Dostawa aparatury i materiałów eksploatacyjnych do jednostek organizacyjnych UMB (możliwość składania ofert częściowych). dostawy 2015-04-30 15:30
SWI-ZO1-2015 UWAGA - MODYFIKACJA , zmiana terminu: Dostawa lodówko-zamrażarki wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników z zakresu obsługi dla Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy 2015-04-23 15:00
6/RAD/2015 Wybór eksperta do realizacji zadań w projekcie "Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej" usługi 2015-04-08 15:00
5/RAD/2015 Wybór eksperta do realizacji zadań w projekcie "Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej" usługi 2015-03-31 15:00
1/CBIplus/2015 Złożenie oferty cenowej na opracowanie rozdziałów dotyczących analizy finansowej i ekonomicznej do Studium wykonalności projektu pt. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek CBI plus" usługi 2015-03-23 09:00
AZ-231/5/A/1/2015 Zakup sprzentu AGD dostawy 2015-03-17 13:00
4/RAD/2015 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń teoretyczno-praktycznych dla pracowników UMB w zakresie metodologii wykonywania testów kontroli jakości aparatów RTG usługi 2015-02-26 15:00
3/RAD/2015 Wykonanie strony internetowej projektu pn. „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” usługi 2015-02-25 12:00
7/ARKNOW/2015 Przygotowanie do druku oraz wydruk książek streszczeń na Konferencję "10th Białystok Medical Congress for Young Scientists 2015". usługi 2015-03-13 15:00
1/RAD/2015 Wykonanie strony internetowej projektu pn. „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” usługi 2015-02-17 12:00
2/RAD/2015 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń teoretyczno-praktycznych dla pracowników UMB w zakresie metodologii wykonywania testów kontroli jakości aparatów RTG. usługi 2015-02-17 12:00
1/WPR/2015 Przeprowadzenie szkoleń i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn. "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" usługi 2015-02-16 10:00
6/ARKNOW/2015 Wykonanie oprogramowania Systemu Obsługi Konferencji na "10th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2015". usługi 2015-01-15 15:00
AGU-231/119/R/2014 Postępowanie na ochronę osób i mienia w trakcie imprez organizoawanych przez Klub Studencki "Co nie Co" usługi 2015-01-15 15:00
AGU-231/A/1/2014 Wykonanie audytu zewnętrznego jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2014-11-21 14:00
AGU-235/AGD-36 Usługa naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych usługi 2014-10-17 15:00
ABOWITT-PT1/01/2014 Ekspertyza związana z komercjalizacją prac intelektualnych podlegających ochronie patentem RP nr 212851, pt. "Zastosowanie pikolinianu sodu jako substancji konserwującej żywność i kosmetyki" usługi 2014-10-10 12:00
AGU-231R/76/2014 Usługa - operat szacunkowy usługi 2014-07-25 (All day)
AGU-235/36/B/2014 Usługa -naprawa usługi 2014-07-11 15:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/2/2014 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu materiałów konferencyjnych, na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2014-06-06 14:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/1/2014 Wykonanie zlecenia na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-06-06 14:00
AGU/231/57/2014 Dostawa i montaż rolet w jednostkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2014-05-30 15:30
4/UMB/2014 Zapytanie ofertowe na: świadczenie usługi cateringowej dla uczestników konferencji realizowanej w ramach projektu "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju". usługi 2014-05-22 15:00
5/KNOW/2014 Organizacja spotkania warsztatowo-seminaryjnego Doktorantów i Promotorów UMB oraz IMDiK PAN usługi 2014-03-31 15:00
4/KNOW/2014 Organizacja spotkania warsztatowo-seminaryjnego Doktorantów i Promotorów UMB oraz IMDiK PAN - Zapytanie ofertowe unieważnione! usługi 2014-03-17 15:00
1/MZJK/2014 Wyłonienie wykonawcy do opracowania i przeprowadzenia elektronicznej ankiety oraz sporządzenia raportu z badania usługi 2014-03-24 15:00
3/UMB/2014 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych do projektu "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju" usługi 2014-03-14 15:00
3/ARKNOW/2014 wyłonienie wykonawcy dot. przygotowania do druku oraz wydruku książek streszczeń na "9th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2014". usługi 2014-03-10 15:00
2/UMB/2014 Napisanie artykułów z zakresów tematycznych: „Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe”, „Zarządzanie projektem badawczym”, „Ochrona praw własności intelektualnej”, „Sposoby komercjalizacji wiedzy”, „Dobre praktyki w komercjalizacji" usługi 2014-02-28 15:00
1/UMB/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę: ciastek, kawy, wody i naczyń jednorazowych dla uczestników szkoleń dostawy 2014-02-20 12:00
1/ARKNOW/2014 Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na "9th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 2014". usługi 2014-01-31 12:00
2/ARKNOW/2014 Wykonanie oprogramowania Systemu Obsługi Konferencji na "9th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2014". UWAGA! Przedłużono termin składania ofert. usługi 2014-02-07 15:00
1/POIG/2014 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-01-15 12:00
1/MZJK/2013 Wyłonienie przedstawicieli pracodawców do wdrożenia modelu zarządzania jakością kształcenia w projekcie pn. „Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB” usługi 2013-11-15 15:30
ANZ-1-11015-2/2013 Wykonanie oznaczeń w surowicy myszy w ramach projektu: "Opracowanie nowej, bezpiecznej i kontrolowanej terapii przeciwzakrzepowej z udziałem modyfikowanych kationowo polimerów w modelach indukowanej doświadczalnie zakrzepicy tętniczej i żylnej" usługi 2013-10-09 15:00
ANZ-1-11015/2013 Wykonanie oznaczeń w osoczu szczura w ramach projektu: "Opracowanie nowej, bezpiecznej i kontrolowanej terapii przeciwzakrzepowej z udziałem modyfikowanych kationowo polimerów w modelach indukowanej doświadczalnie zakrzepicy tętniczej i żylnej" usługi 2013-09-26 15:00
2/KRE/2013 Wykonanie plakatów informacyjno-promocyjnych do Projektu "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju" w ramach programu NCBR Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiebiorczości akademickiej. usługi 2013-09-26 11:00
1/KRE/2013 Wykonanie plakatów informacyjno-promocyjnych do Projektu "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju" w ramach programu NCBR Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. usługi 2013-09-18 11:00
ANZ. 133-22889, 133-22889/2013 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sekwencjowania DNA w ramach Projektów pn. "Charakterystyka genetyczna szczepów Escherichia coli opornych na antybiotyki beta-lakatmowe wyiolowanych z materiałów klinicznych w latach 2002-2010" oraz ,, Ocena wrażliwości usługi 2013-08-29 15:00
1/POIG/2013 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2013-01-10 12:00
1/POIG/2012 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2012-01-10 12:00
1/POIG/2011 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2011-01-12 14:00